Go to top
De praktijk

Voor jong|en oud|preventief|of bij tandvleesproblemen

De Kliniek voor Mondhygiëne is een mondhygiënepraktijk in Den Haag waar kwalitatieve behandelingen en een persoonlijke benadering centraal staan.  Ik vind het belangrijk dat u een goede mondgezondheid heeft en help u daar graag bij om dit te bereiken. U kunt verwachten dat u op een rustige manier wordt behandeld en dat u de behandeling aangeboden krijgt die bij u van toepassing is. Op deze manier kunt u een leven lang een gezond gebit behouden.

De praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van:

  • patiënten met tandvleesontstekingen (parodontitis)
  • patiënten met implantaten
  • patiënten met beugels
  • angstige patiënten
  • oncologische patiënten
  • patiënten met een medische achtergrond zoals bijvoorbeeld diabetes, hart en vaatziekten of immuunziekten
  • zwangere vrouwen
  • kinderen

Tarieven 

De Kliniek voor Mondhygiëne hanteert de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Codes die gebruikt worden zijn C, M en T- codes. Hieronder kunt u via de link de laatste tarieven bekijken van de NZa.

NZa tarieven 2020

Betalen

In de praktijk wordt er direct na de behandeling per pin betaald. De factuur krijgt u mee zodat u deze zelf in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar. De behandelingen vallen onder de aanvullende tandartsverzekering. Behandelingen van kinderen wordt  volledig vergoed tot 18 jaar.

Afspraak verzetten of annuleren

Het kan voorkomen dat u niet op uw geplande afspraak kunt verschijnen. De afspraak kunt u uiterlijk 1 werkdag ( 24 uur) van tevoren verzetten of annuleren. Zo kan ik de voor u gereserveerde tijd aanbieden aan een andere patiënt. Indien u een afspraak te laat annuleert of niet nakomt moet ik dit helaas in rekening brengen. De kosten zijn afhankelijk van de duur van de afspraak.

Privacy

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Ook de Kliniek voor Mondhygiëne heeft te maken met deze wet. Om deze reden is het privacybeleid van de praktijk herzien en vraag ik u kennis hiervan te nemen. Om u een goede behandeling aan te bieden moet ik bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dit doe ik met de grootst mogelijke zorg. In het privacybeleid wil ik u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd. U wordt verzocht om goedkeuring te geven voor de verwerking van uw gegevens. Hieronder kunt u het privacybeleid van de praktijk lezen.

Privacybeleid Kliniek voor Mondhygiëne

Klachtenregeling

Ik probeer u altijd de beste zorg aan te bieden maar mocht u niet tevreden zijn, neemt u dan altijd contact met mij op. Zo kunnen we samen bespreken waar u niet tevreden over bent en kijken naar een juiste oplossing hiervoor. Vaak kunnen op deze manier al veel onduidelijkheden opgelost worden. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten. U kunt een patiëntenbrochure hierover opvragen in de praktijk.