Go to top
Coronavirus
maatregelen

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Vanwege het coronavirus zal de praktijk beperkt open zijn voor reguliere patiëntenzorg met een aangepaste behandelagenda. Dit betekent dat er minder patiënten op een dag gezien worden en u misschien niet direct terecht kunt wanneer u belt voor een afspraak. Onder strikte voorwaarden die zijn opgesteld door 4 beroepsorganisaties van de mondzorg wordt er behandeld. Deze richtlijn is goedgekeurd door het RIVM, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) . De richtlijn is gemaakt om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt of dat kwetsbare mensen risico lopen. En zo worden alleen mensen toegelaten in de praktijk waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn. Aan de hand van enkele vragen wordt bekeken of u kan komen voor een behandeling.

Wanneer u een afspraak heeft verzoek ik u om de volgende vragen door te lezen en te beantwoorden. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de vragen op ‘ja’ antwoordt dan verzoek ik u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

Heeft u nu corona?
Heeft u een nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
Heeft u 1 of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
Bent u in thuisisolatie?
Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Wanneer u de volgende vraag met ‘nee’ beantwoordt dan verzoek ik u ook om contact op te nemen met de praktijk om te beoordelen of u wel of niet behandeld kunt worden.

Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Opmerking:
Ook wanneer u verkouden bent door hooikoorts mag u helaas niet komen. En wanneer u corona heeft gehad en geen klachten meer heeft moet er minstens 14 dagen tussen het verdwijnen van de klachten en de afspraak zitten

Nog wat extra aanwijzingen wanneer u op de afspraak komt

  • wilt u de vragen beantwoorden en meenemen (u krijgt een formulier toegestuurd)
  • kom alleen, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen
  • houd 1,5 meter afstand
  • kom kort van tevoren. U mag enkel naar binnen op het moment van de afspraak. U wordt verzocht buiten te wachten en zal binnengelaten worden door de balieassistente. U verblijft op deze manier zo kort mogelijk in de wachtkamer
  • u wordt verzocht bij binnenkomst uw handen te desinfecteren met handalcohol. Dit staat voor u klaar. Ik verzoek u vervolgens uw gezicht niet meer aan te raken of voorwerpen zoals bijvoorbeeld uw telefoon of een stoel
  • geen handen geven
  • voorafgaand aan de behandeling wordt er 1 minuut gespoeld met 1% waterstofperoxide, dit staat voor u klaar in de behandelkamer
  • U wordt verzocht zo snel mogelijk weer de praktijk te verlaten na de behandeling
  • U kunt geen gebruikmaken van poetsgelegenheden of het toilet

In de mondzorg heeft infectiepreventie altijd hoge prioriteit. In de behandelkamer houd ik mij aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en heb ik aanvullende hygiënemaatregelen genomen.