Go to top
Coronavirus
maatregelen

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De praktijk is open voor reguliere patiëntenzorg maar met een aangepaste behandelagenda. Dit betekent dat er minder patiënten op een dag gezien worden. Er wordt gewerkt aan de hand van de Leidraad Mondzorg Corona. Dit betekent dat er vragen aan u worden gesteld omtrent uw gezondheid als u voor een behandeling wilt komen.

U mag behandeld worden als u geen klachten of symptomen heeft passend bij COVID-19 of als u in thuisisolatie heeft gezeten en 2 weken klachtenvrij bent na een bewezen COVID-19.

U kunt niet behandeld worden als u: 

– Symptomen heeft passend bij COVID-19*

– Positief getest bent op COVID-19 en in thuisisolatie zit (met of zonder klachten)

– Huisgenoten heeft met (de afgelopen 24 uur) koorts en/of benauwdheid

– Een PCR-COVID-19 test heeft ondergaan, waarbij de uitslag nog niet bekend is
– In (thuis)quarantaine zit omdat u:

o teruggekeerd bent uit een risicogebied/-land (code oranje/rood, waarvoor in Nederland (thuis)quarantaine geldt)

o Symptoomvrije huisgenoten heeft met bevestigde COVID-19 (met of zonder klachten)

o Overige nauwe contacten heeft met bevestigde COVID-19 (met of zonder klachten)**
– Een verhoogde kans heeft om geïnfecteerd te zijn. (Dit betreft mensen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en mensen woonachtig in een verpleeghuis.)

 

*Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd: Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn EN/OF (licht) hoesten EN/OF plotseling verlies van reuk- en/of  smaakvermogen (zonder neusverstopping) EN/OF kortademigheid/benauwdheid EN/OF verhoging óf koorts boven de 38⁰C.

**Als overige nauwe contacten (RIVM) worden beschouwd:
– Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode.
– In omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘overig nauw contact’ beschouwd.

Triagevragen

Wanneer u binnenkort een afspraak heeft verzoek ik u om de volgende vragen door te lezen en te beantwoorden. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de vragen op ‘ja’ antwoordt dan verzoek ik u om uw afspraak te annuleren.

• Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
• Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38⁰C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?
• Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
• Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u nu huisgenoten met corona?
• Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dit moeten zijn)*?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

*verplichte quarantaine, vanwege nauw contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of omdat u korter dan 10 dagen geleden bent teruggekeerd uit een land/regio met code oranje of rood waarvoor in Nederland (thuis)quarantaine geldt. 

Wanneer u de volgende vraag met ‘nee’ beantwoordt dan verzoek ik u ook om contact op te nemen met de praktijk om te beoordelen of u wel of niet behandeld kunt worden.

Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Nog wat extra aanwijzingen

  • kom alleen, indien noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen
  • houdt 1,5 meter afstand
  • kom kort van tevoren. U verblijft op deze manier zo kort mogelijk in de wachtkamer. Het kan zijn dat u even buiten mag wachten als er te veel mensen binnen zijn
  • u wordt verzocht bij binnenkomst uw handen te desinfecteren met handalcohol. Dit staat voor u klaar. U wordt verzocht om vervolgens geen voorwerpen of uw gezicht aan te raken
  • geef geen handen
  • voorafgaand aan de behandeling wordt er 1 minuut gespoeld met 1% waterstofperoxide, dit staat voor u klaar in de behandelkamer

In de mondzorg heeft infectiepreventie altijd hoge prioriteit.  Er wordt gewerkt volgens de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken.